19 / 372

Róg Struga i Piotrkowskiej

Informacje
W pobliżu