19 / 351

Róg Struga i Piotrkowskiej

Informacje
W pobliżu