289 / 351

Róg Piotrkowskiej i Głównej.

Informacje
W pobliżu