308 / 351

Plac Dąbrowskiego około 1938 / 2017 rok.

Informacje
W pobliżu