316 / 351

Ulica Węglowa około 1935/2017 rok.

Informacje
W pobliżu