317 / 351

Ulica.Tramwajowa około 1937/2017 rok.

Informacje
W pobliżu