319 / 351

Pawilony przy ul. Broniewskiego około 1960/2017 rok.

Informacje
W pobliżu