320 / 351

Piotrkowska przy hotelu Grand 1989/2017 rok.

Informacje
W pobliżu