323 / 351

Panorama Śródmieścia lata 60. XX w i 2016 rok.

Informacje
W pobliżu