327 / 351

Stary Rynek, róg Kościelnej i Aleksandryjskiej.

Informacje
W pobliżu