331 / 351

Wieżowiec Centrali Tekstylnej.

Informacje
W pobliżu