55 / 351

Podwórko w południowej pierzei Starego Rynku (ówczesny Altmarkt 2)

Informacje
W pobliżu