109 /384

Dawny targ przy ul. Kościelnej

Informacje
W pobliżu