124 /384

Róg ulic Wojska Polskiego i Łagiewnickiej (Jojne Pilcer)

Informacje
W pobliżu