145 /384

ul. Pomorska 46 - Talmud, Tora

Informacje
W pobliżu
Informacje

Talmud Tora

W tradycji żydowskiej szkoły „Talmud Tora” miały początkowo religijny charakter i oferowały elementarną edukację najuboższej młodzieży żydowskiej. W drugiej połowie XIX wieku, pod wpływem haskali – żydowskiego oświecenia – w wielu większych miastach zaczęto jednak do szkół tego rodzaju wprowadzać przedmioty świeckie i zmieniać profil kształcenia. Taką też placówką, świecką, nastawioną na kształcenie praktyczne i nowoczesne metody edukacyjne była, powołana w 1890 roku łódzka „Talmud Tora”. Szkoła powstała z inicjatywy Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności, a jednym z największych entuzjastów jej powołania, a później rozwoju, był znany łódzki przemysłowiec, Zygmunt Jarociński. To on też ofiarował plac przy ulicy Średniej 46/48 (dziś Pomorska), na którym w 1901 roku stanął nowoczesny gmach szkolny, sfinansowany w dużej mierze ze środków jego oraz jego żony Berty. Trzypiętrowy gmach, o charakterystycznej ceglanej elewacji i dużych oknach, dobrze oświetlających szkolne sale, zaprojektowany został przez jednego z najbardziej cenionych wówczas w Łodzi architektów, Gustawa Landau-Gutenberga.

Szkołę w kolejnych latach prowadziło, kierowane przez Jarocińskiego, Towarzystwo Szerzenia Oświaty i Wiedzy Technicznej wśród Żydów. Placówka miała profil rzemieślniczy i techniczny – w latach 30. młodzież mogła na przykład zapisywać się na jeden z trzech wydziałów: mechaniczny, elektrotechniczny i tkacki. Zajęcia praktyczne odbywały się w dobrze wyposażonych warsztatach. Przy gimnazjum technicznym działała również szkoła powszechna dla chłopców, przedszkole oraz kursy zawodowe dla pracującej młodzieży.

Po II wojnie światowej budynek przy Pomorskiej 46/48 zachował pierwotną funkcję, ale zmienił się gospodarz gmachu. Miejsce po żydowskiej Talmud-Torze zajął zespół szkół budowlanych. W związku z rosnącymi potrzebami placówki, dobudowano wówczas dodatkową kondygnację, nadając gmachowi kształt podobny do dzisiejszego. W ostatnich latach budynek został odrestaurowany, a elewacji przywrócono dawny wygląd. O dziejach Talmud Tory, w języku polskim, hebrajskim i angielskim informuje pamiątkowa tablica, zawieszona przy głównym wejściu we wschodniej części gmachu. Obecnie swoją siedzibę ma tutaj Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Okres czasu
Różnica (lata)
Autorzy
Data zrobienia
Data dodania
brak danych
Stefan Brajter
2018
05.07.2018
TAGI