19 /384

Róg Struga i Piotrkowskiej

Informacje
W pobliżu