204 /384

Pałac Karola Scheiblera

Informacje
W pobliżu
Informacje

Położony w południowej części ulicy Piotrkowskiej, pod numerem 266 pałac, był jedną z kilku okazałych rezydencji, jakimi dysponowała w Łodzi rodzina Scheiblerów. Działka ta, wraz ze znajdującym się na niej gmachem, została pozyskana przez Karola Scheiblera, twórcę największego imperium przemysłowego dziewiętnastowiecznej Łodzi, na rok przed śmiercią, w 1880 roku. Wcześniej nieruchomość ta należała do Karola Gebhardta, który wybudował tutaj budynek mieszkalny oraz piętrowy gmach, gdzie mieściła się prowadzona przez niego drukarnia tkanin wełnianych i bawełnianych. W 1852 roku jej właścicielem został Leonard Fessler. Zamieszkiwany przez niego budynek, z elewacją przy ulicy Piotrkowskiej, przez długie lata uchodził za jeden z najbardziej stylowych i okazałych domów w całym mieście. Z tego właśnie względu na jego odkupienie zdecydowali się Scheiblerowie, który dzięki pozyskaniu tej działki niejako domykali od zachodniej strony rozległy kompleks swoich nieruchomości w tej części miasta, a zarazem uzyskiwali też siedzibę przy jego najbardziej reprezentacyjnej ulicy. Zamieszkał tutaj Karol Scheibler junior i to on też inicjował kolejne rozbudowy gmachu, przeprowadzane kolejno w 1891 roku (według projektu Hilarego Majewskiego), w 1894 roku (według projektu Franciszka Chełmińskiego) i w 1897 roku, kiedy od strony północnej dodano parterową przybudówkę, gdzie ulokowano m.in. ogród zimowy. Zarys dawnego, klasycystycznego domu Fesslera widać do dzisiaj w centralnej części fasady. Część północna oraz południowa, z charakterystyczną wieżą przykrytą hełmem o kształcie zbliżonym do ostrosłupa, to efekty późniejszych rekonstrukcji, podejmowanych przez Scheiblerów. W ich rezultacie gmach nabrał eklektycznego charakteru, a pierwotne klasycystyczne formy przenikają się tutaj z elementami które można zakwalifikować jako neobarokowe. Co ciekawe, w maju 1920 roku w gmachu tym, w gościnie u Karola Scheiblera juniora, skądinąd wyznawcy religii ewangelickiej, zatrzymał się nuncjusz papieski w Polsce, Achille Ratti, od 1922 roku urzędujący jako papież Pius XI. W latach 50. okazały gmach przekazano w użytkowanie Politechnice Łódzkiej. Obecnie ma tutaj swoją siedzibę Wydział Organizacji i Zarządzania tej uczelni.  

Okres czasu
Różnica (lata)
1850
2024
1880
2018
Różnica (lata)
138
Autorzy
Data zrobienia
Data dodania
Eliasz Stumman
1880
Stefan Brajter
2018
17.01.2019
TAGI