216 /384

Kościół św. Jana Ewangelisty przy ul.Sienkiewicza

Informacje
W pobliżu
Informacje

Kościół pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty był drugą świątynią postawioną w Łodzi z inicjatywy mieszkającej tutaj społeczności ewangelickiej. Budowa nowej świątyni stawała się palącą koniecznością wobec dynamicznego wzrostu liczby mieszkańców i terytorialnej ekspansji miasta. Kościół pw. Świętej Trójcy, położony przy Nowym Rynku, czyli dzisiejszym placu Wolności, był nie tylko zbyt mały dla potrzeb tej społeczności, lecz również zbyt oddalony od bardziej na południe położonych dzielnic. Władze miejskie już w latach 60., zresztą pod pewnym naciskiem Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego, który żalił się na dyskryminację łódzkich ewangelików względem katolików i Żydów, przekazały działkę przy zbiegu ulic Głównej (dziś Piłsudskiego) i Dzikiej (dziś Sienkiewicza) na potrzeby nowej świątyni protestanckiej. Jednak wobec problemów ze zgromadzeniem środków na budowę, w kolejnych latach wstrzymywano realizację planowanej inwestycji. Dopiero w 1876 roku Karol Scheibler zadeklarował gotowość poniesienia części kosztów budowy i osobiście stanął na czele komitetu, który miał przeprowadzić budowę. Za jego przykładem poszło wielu innych przemysłowców należących do wspólnoty łódzkich ewangelików. Dołożyli się oni w kolejnych latach do kosztów budowy lub też ufundowali poszczególne elementy wyposażenia świątyni. Po śmierci Karola Scheiblera w 1881 r., ciężar finansowania części niezbędnych inwestycji wzięła na siebie jego rodzina – wdowa Anna oraz jego zięć Edward Herbst. Ostatecznie budowa monumentalnej, neoromańskiej świątyni, kierowana początkowo przez Ludwika Schreibera, a później przez Hilarego Majewskiego, potrwała pięć lat i zakończyła się w 1884 roku. Prasa relacjonowała, że w konsekracji kościoła wzięło udział nawet około 30 tysięcy widzów, a wśród nich znalazł się nawet przedstawiciel rosyjskich władz, gubernator piotrkowski, Nikołaj Zinowjew.Kościół pw. świętego Jana Ewangelisty przez kolejne dekady pełnił ważną rolę w życiu łódzkich ewangelików. Przy parafii, w otaczających świątynię budynkach, działały liczne stowarzyszenia kulturalne, chór, czy orkiestra. Po 1945 roku, gdy struktura społeczna miasta uległa radykalnej zmianie, kościół został przejęty przez jezuitów i zaadaptowany na świątynię katolicką. W 1950 r. erygowano, funkcjonującą do dzisiaj, parafię pw. Najświętszego Imienia Jezus.

Okres czasu
Różnica (lata)
1850
2024
1880
2018
Różnica (lata)
138
Autorzy
Data zrobienia
Data dodania
Eliasz Stumman
1880
Stefan Brajter
2018
19.01.2019
TAGI