231 /384

Budynek administracji łódzkiej Kasy Chorych

Informacje
W pobliżu
Informacje

Na początku lat 20. instytucje kas chorych powszechnie postrzegano jako jedną z największych zdobyczy, jakie u zarania niepodległości udało się wywalczyć pracownikom najemnym. Zgodnie z przepisami uchwalonymi w 1919 i 1920 roku, w miastach liczących powyżej 50 tysięcy mieszkańców powstać miały samorządne Kasy Chorych, w których docelowo ubezpieczeni mieli być wszyscy pracownicy i ich rodziny. Kasy Chorych utrzymywane miały być z obowiązkowych składek, opłacanych w części przez pracowników, w części zaś przez pracodawców. Ich zadaniem było zapewnienie bezpłatnej pomocy lekarskiej, dostępu do tanich leków i wypłacanie zasiłków zdrowotnych wszystkim ubezpieczonym. Łódzka Kasa zaczęła działać w kwietniu 1922 roku. Biurową centralę Kasy ulokowano w gmachu przy ulicy Wólczańskiej 225. Mieścił się tutaj sekretariat, główna kartoteka, a także wydziały, sprawujące nadzór nad poszczególnymi dziedzinami w działalności Kasy: obrachunkowy, lekarski, apteczny, gospodarczy, wydział inspekcji, a także księgowość. W gmachu mieściła się również przychodnia dla ubezpieczonych, a na sąsiednim placu zlokalizowano parking dla pojazdów należących do instytucji. W ciągu nieco ponad dekady, dzięki energicznemu kierownictwu, Kasa rozwinęła szeroką działalność, a do leczenia w jej placówkach prawo uzyskało ponad 250 tysięcy ubezpieczonych i ich rodzin. W różnych częściach miasta utworzono ambulatoria, udzielające doraźnej pomocy medycznej, uruchomiono duże przychodnie wielospecjalistyczne (m.in. przy ulicy Leczniczej), sanatorium w Tuszynku pod Łodzią, a w 1930 roku otwarto własny szpital przy ulicy Zagajnikowej (dziś Kopcińskiego).W 1934 roku, w związku z wejściem w życie ustawy scalającej system ubezpieczeń społecznych, Kasy Chorych, kierowane przez samorząd wybierany przez samych ubezpieczonych, zostały zlikwidowane, a w ich miejsce utworzono komórki państwowej Ubezpieczalni Społecznej. Ubezpieczalnia przejęła dotychczasowy majątek Kasy Chorych, a więc również budynek przy ul. Wólczańskiej 225. Służył on jako siedziba administracji obsługującej system ubezpieczeń społecznych również po II wojnie światowej. Obecnie, znajdują się tutaj poradnie podległe Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz Stowarzyszenie Monar. Plac, na którym parkowały pojazdy Kasy, obecnie pełni funkcję parkingu wewnętrznego Politechniki Łódzkiej.

 

 

Okres czasu
Różnica (lata)
1850
2024
1935
2018
Różnica (lata)
83
Autorzy
Data zrobienia
Data dodania
[unknown]
1935
Stefan Brajter
2018
13.02.2019
TAGI