285 /384

Róg Piotrkowskiej i Głównej.

Informacje
W pobliżu