289 /384

Spacerowa/Kościuszki

Informacje
W pobliżu
Informacje

Widok na parzystą stronę ulicy,od ul.Zielonej do ul.Benedykta (6 Sierpnia)

Aleja Kościuszki 

Dzisiejsza ulica Kościuszki aż do 1917 nazywała się „Spacerowa”, potocznie zaś określano ją również „Promenadą”. Obydwie te nazwy dobrze odpowiadały funkcji, jaką wówczas spełniała. Główną arterią komunikacyjną Łodzi na przełomie XIX i XX wieku była bowiem Piotrkowska, równoległa zaś do niej Spacerowa, stopniowo wydłużana o kolejne odcinki, była – na ile to możliwe w sercu ruchliwego miasta – miejscem odpoczynku i spokojnych przechadzek. Pomiędzy pasami ruchu wytyczono bowiem szeroką aleję dla spacerowiczów, obsadzoną z dwóch stron drzewami. W ostatniej dekadzie XIX wieku i w pierwszych dwóch dekadach następnego stulecia wzdłuż Spacerowej wyrastać zaczęły okazałe gmachy – siedziby banków, pałace, reprezentacyjne kamienice. Na odcinku między dzisiejszym pasażem Rubinsteina a ulicą Struga, po nieparzystej stronie wyraźnie wyróżniał się, stojący pod numerem 33/35 neobarokowy pałac Wilhelma Lürkensa, przedsiębiorcy z branży włókienniczej, a zarazem też konesera sztuki. Pałac wybudowano w latach 1912-1913; autorem projektu był ceniony wówczas w Łodzi architekt, Alwill Jankau. Po kilkunastu latach gmach przejęty został przez Związek Przemysłu Włókienniczego, po II wojnie światowej zaś ulokowała się tutaj restauracja „Spatif”, która przez kolejne dekady była jednym z ulubionych lokali łódzkich artystów i ludzi filmu.

Po II wojnie światowej zmieniać zaczęła się również sama aleja Kościuszki. W związku z kolejnymi etapami przebudowy sieci komunikacyjnej miasta, objęła funkcję najważniejszej w śródmieściu arterii na osi Północ-Południe. Jezdnie z dwóch stron poszerzono, a w miejscu, gdzie wcześniej wytyczona była alejka dla spacerowiczów, położono szyny tramwajowe. W latach 2006-2008 przeprowadzono gruntowny remont przebiegającej tutaj linii tramwajowej i włączono ją w skład sieci Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. Dziś o istniejącym tutaj przed laty eleganckim deptaku przypominają jedynie gmachy publiczne i reprezentacyjne kamienice, a także szerokie – jak na warunki łódzkiego Śródmieścia – pasy ruchu po obydwu stronach wydzielonego torowiska.

Okres czasu
Różnica (lata)
1850
2023
1900
2018
Różnica (lata)
118
Autorzy
Data zrobienia
Data dodania
Bronisław Wilkoszewski
1900
Stefan Brajter
2018
29.03.2019
TAGI