300 /384

Dom Bractwa Kurkowego przy Wodnym Rynku 1912 / 2018 rok.

Informacje
W pobliżu
Informacje

Dom Bractwa Kurkowego przy Wodnym Rynku 1912 / 2018 rok .W tej chwili plac Zwycięstwa.

Dom Towarzystwa Strzeleckiego (tzw. bractwa kurkowego)

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie – potocznie określane też bractwem kurkowym – powołane zostało w roku 1824, z inicjatywy pierwszych majstrów sukienniczych przybyłych do Łodzi z krajów niemieckich. Tego rodzaju stowarzyszenia były niezwykle popularne wśród mieszczan niemieckich, nie zaskakuje więc, że wkrótce po przeprowadzce do Łodzi, osadnicy również podjęli u władz starania o rejestrację podobnej organizacji. W drugiej połowie XIX stulecia łódzkie Towarzystwo Strzeleckie było jednym z najprężniej działających zrzeszeń społecznych w Łodzi. Należeli do niego zamożniejsi rzemieślnicy, kupcy, przedstawiciele kadry kierowniczej łódzkich zakładów włókienniczych, a także niektórzy fabrykanci. Organizowane przez Towarzystwo w okresie Zielonych Świątek doroczne zawody o tytuł króla strzeleckiego, cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Rywalizacji strzelców towarzyszyły bowiem również liczne dodatkowe atrakcje – barwny pochód członków Towarzystwa, imprezy taneczne, występy artystyczne, zawody sprawnościowe itd. Imprezy te organizowano w pobliżu strzelnicy Towarzystwa, zlokalizowanej w północnej części parku Źródliska, w pobliżu Szosy Rokicińskiej. W 1880 roku, obok strzelnicy, na wschodnim krańcu Wodnego Rynku, wybudowano gmach, w którym ulokowano siedzibę Towarzystwa, dotychczas korzystającego na potrzeby zebrań i spotkań organizacyjnych z mieszkań prywatnych czy wynajmowanych lokali. W parterowym budynku mieściła się restauracja i bufet, a także duża sala do organizacji zebrań i pomieszczenia klubowe, gdzie można było zagrać w bilard, przeczytać gazetę czy odbyć kameralną rozmowę. Budynek służył strzelcom przez kolejne trzy dekady. W 1911 roku na pewien czas znalazła tutaj siedzibę również łódzka Resursa Rzemieślnicza. W 1922 roku władze Łodzi, wówczas pod dominującym wpływem socjalistów z PPS, przekazały gmach Miejskiemu Kinematografowi Oświatowemu. Była to utrzymywana przez Magistrat instytucja oświatowo-rozrywkowa, która oferowała łódzkiej publiczności, przede wszystkim zaś młodzieży szkolnej i zrzeszonym w związkach zawodowych robotnikom, tanie seanse kinowe. W repertuarze dominowały filmy dokumentalne o walorach edukacyjnych, a także ekranizacje literackiej klasyki. Ponadto, funkcjonowała tutaj wypożyczalnia książek oraz agendy tzw. miejskiego uniwersytetu powszechnego, organizującego otwarte wykłady i prelekcje z myślą o tych mieszkańcach miasta, którzy nie mieli dostępu do regularnych placówek oferujących edukację na poziomie średnim i wyższym. W pierwszej połowie lat 30. Kinematograf został jednak zlikwidowany, a znajdujący się w kiepskim stanie technicznym budynek ostatecznie rozebrano.

Okres czasu
Różnica (lata)
1850
2024
1912
2018
Różnica (lata)
106
Autorzy
Data zrobienia
Data dodania
[unknown]
1912
Stefan Brajter
2018
03.04.2019
TAGI