323 /384

Stary Rynek, róg Kościelnej i Aleksandryjskiej.

Informacje
W pobliżu