327 /384

Wieżowiec Centrali Tekstylnej.

Informacje
W pobliżu