56 /384

Ostatnie kamienice przy ulicy Nad Łódką, dziś park Staromiejski

Informacje
W pobliżu