7 /384

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego

Informacje
W pobliżu
Informacje

Ołtarz cerkwi św. Aleksandra Newskiego

Cerkiew Aleksandra Newskiego

 

Budowę cerkwi Aleksandra Newskiego przy zbiegu ulic Dzielnej i Widzewskiej (dziś: Narutowicza i Kilińskiego) ukończono w 1884 roku. Za potrzebą budowy cerkwi przemawiał bez wątpienia fakt, że łódzka społeczność wyznawców prawosławia (złożona niemal w zupełności z rosyjskich urzędników i stacjonujących tu żołnierzy) nie dysponowała dotychczas odpowiednio reprezentacyjną i dużą świątynią. Podjęciu takiej inicjatywy budowalnej sprzyjała dodatkowo również polityka władz carskich, realizowana po upadku powstania styczniowego, obliczona na stopniową rusyfikację ziem Kongresówki. Dlatego – jak twierdzili niektórzy – lokalizacja w pobliżu dworca Łódź Fabryczna była najwłaściwsza. Wysiadający z pociągu pasażerowie mieli bowiem, jako jedną z pierwszych rzeczy, zobaczyć błyszczące się cebulaste kopuły, które przypomną im, że wciąż są w granicach państwa carów. Jednak to nie rosyjskie władze, lecz łódzcy fabrykanci w największym stopniu sfinansowali budowę, świątyni. Ewangelicy, jak Karol Scheibler czy Juliusz Heinzel, czy Żydzi, jak Izrael Poznański, mieli nadzieję, że po sfinansowaniu okazałej i bogato zdobionej cerkwi, władze rosyjskie spojrzą na nich łaskawszym okiem i łatwiej będzie im zabiegać o swoje interesy w Petersburgu.

W związku z tym, że w pewnym sensie cerkiew była dziełem nestorów znanych łódzkich rodów przemysłowych, po odzyskaniu niepodległości nawet przez chwilę nie rozważano jej zburzenia lub przekazania kościołowi katolickiemu, jak czyniono to w wielu innych miejscowościach, chcąc usunąć tym samym ślady niedawnego rosyjskiego panowania. W 1951 r. cerkiew podniesiono do rangi soboru katedralnego dla nowokreowanej diecezji łódzko-poznańskiej polskiego kościoła prawosławnego. Gmach przed kilkunastoma laty został gruntownie odrestaurowany i obecnie wyglądem zewnętrznym bliski jest pierwotnemu kształtowi, jaki nadał mu w latach 80. XIX wieku architekt Hilary Majewski.

Okres czasu
Różnica (lata)
1850
2024
1935
2017
Różnica (lata)
82
Autorzy
Data zrobienia
Data dodania
nieznany
1935
Stefan Brajter
2017
12.12.2017
TAGI