73 /384

Róg ulicy Masarskiej i Aleksandrowskiej (Zachodnia/Limanowskiego)

Informacje
W pobliżu