332 / 351

Elektrownia Scheiblera.

Informacje
W pobliżu