316 / 353

Piotrkowska przy hotelu Grand 1989/2017 rok.

Informacje
W pobliżu