125 /384

Przędzalnia Scheiblera

Informacje
W pobliżu